نکته 1 : برای ایجاد اثربخشی بیشتر در تیم همکاران‌تان، ارتباطات اجتماعی آنها را توسعه دهید.

همیشه مدیران موسسات به دنبال یافتن راهی برای ارتقاء عملکرد کار تیمی در پرسنل خود هستند. یکی از نکات کلیدی که معمولاً به آن کمتر توجه می‌شود، تقویت ارتباطات اجتماعی در بین پرسنل است. تحقیقات نشان می‌دهد روشن کردن کلید ارتباطات اجتماعی در بین اعضاء تیم باعث افزایش عملکرد تیم خواهد بود. در این رابطه 3 پیشنهاد به شما داریم:

  1. یافتن علایق مشترک در بین اعضاء تیم

در هر تیمی ایجاد احساس رفاقت بین اعضای تیم بسیار ضروری است و در بسیاری از مواقع گفتگوهای رسمی در چارچوب کار، پاسخگوی پیشبرد اهداف تیم نیست و اعضای تیم باید بتوانند در فضایی صمیمانه و خودمانی با هم معاشرت کنند.

فعالیت‌هایی مانند ورزش، کتابخوانی، گفتگو درباره خانواده؛ علایق مشترک افراد تیم را آشکار می‌کند هرچه افراد تیم به هم نزدیک‌تر و صمیمی‌تر شوند کار تیمی نتیجه بهتری خواهد داشت. توجه به علایق مشترک افراد تیم همچون کامل کردن قطعات یک پازل، می‌تواند موفقیتی دسته‌جمعی را رقم بزند.

 

  1. ایجاد انگیزههایی قویتر از پول و درآمد در بین اعضای گروه

سعی کنید برای افزایش کارایی و روحیه دادن به افراد تیم، فرهنگ قدردانی از کار خوب، تشویق تلاش‌ها و اعتبار بخشیدن به وظایف را ترویج کنید. این قدردانی‌ها می‌تواند نتایج بسیار عالی بهمراه داشته باشد.

 

  1. ایجاد یک محیط کار سالم و دوستانه

توسعه و بهبود مهارت‌های ارتباطی مانند ایجاد حس دوستی، مهارت گوش دادن و مهارت حل اختلاف می‌تواند اولین گام در راه ایجاد روابط کاری دوستانه و سودمند در تیم باشد. در محیط کار دوستانه گفتگوها، پیشنهادها و انتقادها کاراتر و موثرتر خواهد بود.

اولین نکته مدیریتی ( ارتباطات اجتماعی )