نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت خطر بلایای طبیعی و بحران های ناشی از آن

نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت خطر بلایای طبیعی و بحران های ناشی از آن ( پیش همایش وپنل تخصصی هم اندیشی)

آقای قویدل(دبیر اجرایی همایش) : قرار است همایشی تحت عنوان نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت خطر بلایای طبیعی برگزار شود.

همانطور که همه دوستان اذعان دارند سازمان یافتگی بهتر سازمان های مردم نهاد در هنگام وقوع بلایای طبیعی نیازمند بررسی، به تفاهم رسیدن تشکل های مردم نهاد و یکی شدن درک و نظرات آنهااست.

یکی از پیشرفت های مهمی که در حوزه سازمان های مردم نهاد اتفاق افتاده است و در سیل اخیر تجلی پیدا کرد این است که سازمان های مردم نهاد به این بلوغ و باور رسیده اند که مدیریت بحران به عهده دولت است و سازمان های مردم نهاد کمک کننده در این حوزه هستند و حال برای دقیق تر شدن این کمک ها و روشن شدن نقش سازمان های مردم نهاد باید به این باور برسیم که مدیریت بحران نیازمند آموزش و فعالیت های تحقیقی قبل از بحران می باشد.

همانطور که مسنحضر هستید در سیل اخیر یک همکاری خوب بین سازمان های مردم نهاد و هلال احمر برقرار شده است و دوستان در هلال احمر پیشنهاد آموزش سازمان های مردم نهاد برای ورود به بحران را در قالب یک تفاهم نامه ارائه داده اند.

جلسه امروز به منظور استخراج محور های همایش اردیبهشت ماه و کارشناسی قبل از آن شکل گرفته است تا سازمان های مردم نهادی که در میدان بوده اند تجربیات عملیاتی خود را بازگو کنند و بعد از آن نظرات دوستان و کارشناسان این حوزه را که هدفمند انتخاب دعوت شده اند را بشنویم.

شرح کامل این پیش همایش، مسائل مهم مطرح شده در پنل‌ها و نتایج نهایی را اینجا دانلود و مطالعه کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این همایش و دیدن فیلم همایش اینجا کلیک کنید.

“نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت خطر بلایای طبیعی و بحران های ناشی از آن” پیش همایش وپنل تخصصی هم اندیشی