نکته 4 : میزان صمیمیت در تیم کاری چقدر باید باشد؟

شما حتما تا به حال در تیم کاری خود درگیر تعامل با همکاران و یا دیگر افراد بوده‌اید؛ شاید به این نکته توجه نکرده باشید که میزان دوستی یا صمیمیّت شما در محیط کار تا چه میزان باید باشد؟ آیا صمیمیت در محیط کار استانداردی دارد؟

ممکن است تصور کنید که توصیف تیم کاری خود به عنوان یک “خانواده” خوب است. به هر حال، کلمه خانواده  گروهی را توصیف می کند که به یکدیگر نزدیک هستند و از یکدیگر حمایت می کنند.

اما فرض تیم خود بر اساس ایده “خانواده بودن” می‌تواند پویایی ناسالم را تشویق کند، جایی که خطوط شخصی و حرفه‌ای شروع به محو شدن می‌کنند.

شما می خواهید در آن واحد ماهیت روابط حرفه ای و کاری را داشته باشید و در عین حال اعتماد، احترام و سرگرمی را نیز تشویق کنید؛ به جای ارسال پیام خانواده محور؛ بر روی انتقال مفاهیمی مثل «ما همه با هم هستیم»، «ما هدف و اهداف یکسانی داریم» را امتحان کنید. در واقع تیم کاری جایی است که هدف اصلی کار کردن و تلاش است نه اینکه افراد حس کنند در تعطیلات به سر می برند. وقتی شما با همکارانتان بیش از حد تعریف شده، ارتباط داشته باشید ممکن است فراموش کنید که برای کار کردن آمده‌اید نه برای تفریح!

در واقع صمیمیّت و همدلی بین افراد در محل کار می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کیفیّت کار باشد؛ امّا باید به این نکته توجه کرد که خارج نشدن از مرزهای شخصی در حفظ رابطه کاری ضروری است.

[title style=”bold” text=”دیگر نکات مدیریتی”]

برای مشاهده نکات قبلی میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید :

نکته 1 : برای ایجاد اثربخشی بیشتر در تیم همکاران‌تان، ارتباطات اجتماعی آنها را توسعه دهید.

نکته 2 : چگونگی کنترل اضطراب قبل از شرکت در جلسه

نکته 3 : چگونه به بهترین روش از شغل خود استعفا دهید؟

کار تیمی