بازآفرینی شهری بعد از یک سال توقف

پنجاه و یکمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پس از گذشت بیش از یک سال توقف این ستاد در تاریخ نهم آذر ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی با دستور جلسه «ارائه گزارش دبیرخانه ستاد و نیز گزارش کارگروه تدوین و برنامه اقدام برای روستاهای حریم شهرها توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و کارگروه پیش بینی و پیش گیری از گسترش بافت‌های نا کارآمد شهری توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه» برگزار شد.