سایه؛ پلتفرمی که توان توانمند را به نیاز نیازمند وصل می‌کند

ترنم صبح‌ سپید یا سایه؟ یکی از موسساتی که در شمار ۲۲۰ عضو «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» قرار دارد؛ «مجمع ترنم صبح سپید» است. اغلب مردم این موسسه را با پلتفرم «سایه» به نشانی www.sayeh.ir می‌شناسند و سایه از ترنم صبح سپید در عرصه خیر شناخته شده‌تر است. سید محمد علی سبحانی مدیرعامل […]