وبینار پرسش و پاسخ درحوزه قوانین مالیاتی و معافیت های مالیاتی

پرسشو پاسخ به سوالات مالیاتی

وبینار پرسش و پاسخ به سوال های شما درحوزه قوانین مالیاتی و معافیت های سمن ها هرآنچه از مالیات و حسابرسی مالیاتی لازم است بدانید این وبینار در روز جمعه مورخ ( نوزدهم تیرماه 1400) برگزار شد . سخنران : جناب آقای نادر میرزایی (مدیرمالی جامعه یاوری فرهنگی ، مدیرمالی هولدینگ نوین پولیت پاسارگاد ) […]