آیین نامه

این آیین نامه در جهت آشنایی سازمان های مردم نهاد با شبکه ملی و نحوه عضویت در این شبکه تدوین شده است.کلیه مفاد قانونی اساس نامه در جهت پذیرش عضویت در آن لحاظ گردیده است.

آیین نامه

مرام نامه

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، در راستای تحقق ماموریت، خود را به رعایت ارزشهای زیر پایبند می داند و از اعضای خود نیز انتظار دارد با رعایت آن، در راستای رشد و توسعه پایداری شبکه عمل کنند

مرام نامه

اساسنامه

شبکه مجموعه ای از سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و مؤسسات نیکوکاری مستقل و فعال در حوزه های مختلف است، وبرای توانمند سازی و توسعه ظرفیت اعضاء فعالیت می کند

اساسنامه
7

نشست ها

3

کنفرانس ها

3

دستاوردهای شبکه

140

اعضاء شبکه

اخبار شبکه ملی

رویداد های شبکه ملی

۲۶بهمن
By شبکه سمن
0 Comment(s)

نشست مقدماتی اولین کنفرانس شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

 موضوع " کار داوطلبانه در سازمان‌های مردم‌نهاد : بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها " نشست مقدماتی اولین کنفرانس شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با موضوع "کار داوطلبانه در سازمان‌های مردم...

ادامه مطلب

دستاوردهای شبکه ملی