همایش ملی خیریه ها
همایش ملی خیریه ها

تثبیت جایگاه مدنی سمن‌ها

همگرایی اعضا، هموارسازی تعامل با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، مدافعه‌گری و تلاش برای تثبیت نقش و سازمان‌های جامعه مدنی در کشور از اهداف اصلی شبکه است.

تعامل و همکاری اعضاء

شبکه برای رفع جمعی مسائل سمن‌ها، ارتقا سطح تعامل، افزایش همکاری و یکپارچگی میان اعضاء، و همچنین ارتباط و همکاری متقابل میان اعضاء و شبکه می‌کوشد.

توسعه ظرفیت و توان‌افزایی

شبکه مجموعه‌ای متنوع از سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات نیکوکاری مستقل و فعال در حوزه‌های مختلف است، وبرای توانمندسازی و توسعه ظرفیت اعضاء‌ش فعالیت می‌کند.

20

نشست‌ها

3

کنفرانس‌ها

30

انتشار یافته‌ها

162

اعضاء شبکه