تثبیت جایگاه مدنی سمن‌ها

هموارسازی تعامل با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، مدافعه‌گری و تلاش برای تثبیت نقش و جایگاه سازمان‌های جامعه مدنی در کشور از اهداف اصلی شبکه است.

تعامل و همسوئی اعضاء

شبکه برای رفع جمعی مسائل سمن‌ها، ارتقا سطح تعامل، افزایش همکاری و یکپارچگی میان اعضاء، و همچنین ارتباط و همکاری متقابل میان اعضاء و شبکه می‌کوشد.

توسعه ظرفیت و توان‌افزایی

شبکه مجموعه‌ای متنوع از سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات نیکوکاری مستقل و فعال در حوزه‌های مختلف است، وبرای توانمندسازی و توسعه ظرفیت اعضاء‌ش فعالیت می‌کند.

20

نشست‌ها

3

کنفرانس‌ها

30

انتشار یافته‌ها

153

اعضاء شبکه

رویدادهای شبکه ملی

۲۶بهمن
By شبکه سمن
0 Comment(s)

نشست مقدماتی اولین کنفرانس شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

 موضوع " کار داوطلبانه در سازمان‌های مردم‌نهاد : بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها " نشست مقدماتی اولین کنفرانس شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با موضوع "کار داوطلبانه در سازمان‌های مردم...

ادامه مطلب